ITEL ชนะงานประมูลของสำนักงบประมาณ

ITEL ชนะงานประมูลของสำนักงบประมาณ
Spread the love

ITEL ชนะงานประมูลของสำนักงบประมาณ มูลค่า 636.50 ลบ.

ITEL ชนะงานประมูลของสำนักงบประมาณ

ITEL ชนะงานประมูลของสำนักงบประมาณ  สำหรับวันนี้ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL ที่ในวันนี้ก็ได้ออกมาประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานกับสำนักงบประมาณ ในงานจ้างพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ มูลค่างานทั้งสิ้น 636.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดวว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้างในเดือน พ.ย. 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สำหรับเรื่องราวในวันนี้ ก็ได้มีการออกเปิดเผยจากทางด้านของ นายณัฐนัย อนันตรัมพร ที่ในขณะนี้ท่านนั้นก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการได้รับงานใหม่ โดยรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ว่า  “ITEL ได้ชนะงานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ คิดเป็นมูลค่างานรวม 636.50 ล้านบาท โดยระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) ที่บริษัทจะร่วมพัฒนาขึ้นนั้นจะช่วยยกระดับงานด้านงบประมาณของประเทศจาก Traditional เป็น Paperless มากขึ้น สามารถอัพเดทข้อมูลและเรียกดูข้อมูลแบบ Real Time ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้รวดเร็วขึ้น ทำให้การบริหารงบประมาณของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศในอนาคต”

ITEL ชนะงานประมูลของสำนักงบประมาณ

“ITEL มีจุดแข็งการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ และเป็นองค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่ง พัฒนาต่อยอด หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี Digital Transformation ด้วยการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมายกระดับการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนด้วยความต้องการของลูกค้า (Customization) พร้อมบุกตลาดให้บริการแก่ลูกค้าด้วยเสถียรภาพของโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ”

 

รวมข่าวการลงทุน หุ้นต่างๆ สกุลเหรียญดิจิต เหรียญคริปโต ตลาดเหรียญดิจิตอล ETH BITCOIN เทคนิคการเล่น

ที่มา : news.trueid.net