SABUY จับมือ “ธรรมศาสตร์”

oo
Spread the love

SABUY จับมือ “ธรรมศาสตร์” เปิดโครงการ “SABUY Smart Campus Solutions”

SABUY จับมือ “ธรรมศาสตร์”

SABUY จับมือ “ธรรมศาสตร์”  สำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นมาในครั้งนี้นั้น ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ดีมาก ๆ โดยเป็นการออกมาเปิดเผยของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ “ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้วยระบบเทคโนโลยี” ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง SABUY Smart Campus Solutions พร้อมส่งเสริมการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง

สำหรับวันนี้ ก็เป็นทางด้านของ นายยรรยง อัครจินดานนท์ ที่ในขณะนี้ ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ว่า ทางสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการเตรียมพร้อมที่จะส่งเสริมการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นได้จริง ในธรรมศาสตร์ โดยมีแนวทางการสร้าง SMART Campus โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวก ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย

SABUY จับมือ “ธรรมศาสตร์”

โดยการให้บริการ เรื่องการบริการการเงิน เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง จึงต้องการสร้าง Ecosystem ที่มีความพร้อม และสามารถพัฒนาต่อไปได้ ดังนั้นการได้ร่วมมือกับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยี ที่มีทิศทางในการทำธุรกิจเกี่ยวกับ Smart Solutions & Cashless ecosystem ในทิศทางเดียวกัน จึงนับเป็นโอกาสดีที่ลงตัว ซึ่งการจับมือกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับทั้งนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น จะยังรวมไปถึง ร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นับเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยี จะเข้ามาสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคน ประชากรในประเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดก็เช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่เราจะยังคงก้าวต่อไป #keepgoing ณ วาระครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

รวมข่าวการลงทุน หุ้นต่างๆ สกุลเหรียญดิจิต เหรียญคริปโต ตลาดเหรียญดิจิตอล ETH BITCOIN เทคนิคการเล่น

ที่มา : news.trueid.net